Je kunt recht hebben op toeslagen van de Belastingdienst. Weet goed waar je recht op hebt, maar voorkom dat de Belastingdienst jou teveel uitkeert.

Toeslagen worden in ons belastingstelsel gebruikt als tegemoetkoming voor de hoge kosten van huur, zorg en het opvoeden van kinderen. Sommige toeslagen moet je zelf aanvragen, maar ook zelf wijzigen en eventueel weer stoppen. Je wilt krijgen waar je recht op hebt, maar teveel gekregen bedragen heb je niets aan, want deze betaal je weer terug.

Welke toeslagen kun je recht op hebben?

Er zijn vier toeslagen, namelijk:

  • Zorgtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Kinderopvangtoeslag
  • Kindgebonden budget

Wanneer heb je recht op zorgtoeslag?

Iedereen heeft verplicht een zorgverzekering. Vanaf je 18e verjaardag ben je premie voor de zorgverzekering verschuldigd. De premie ligt ongeveer tussen 100 euro en 140 euro. Voor veel gezinnen is dit een zeer zware maandlast. Het recht op zorgtoeslag hangt af van het inkomen en eventueel het vermogen. Bij een inkomen tot 28.720 euro (alleenstaande) bestaat er recht op zorgtoeslag. De hoogte van de toeslag stijgt naarmate het inkomen lager is. Voor meerpersoonshuishoudens geldt er een maximum inkomen van 35.996 euro. Wat betreft het vermogen geldt er een vrijstelling van ruim 100.000 euro.

Recht op huurtoeslag

Deze toeslag is bedoeld om de verhouding tussen je inkomen en de verschuldigde huur voor je huurhuis recht te trekken. Voor alleenstaanden geldt er een maximale maandelijkse uitkering van 350 euro en voor samenwonenden 309 euro per maand. Ook voor deze toeslag geldt dat er maximale bedragen vastgesteld zijn tot welk inkomen en vermogen er recht bestaat. Heb je vermogen boven de 30.000 euro (60.000 euro voor partners)? Dan heb je geen recht op huurtoeslag.

Recht op kinderopvangtoeslag

Hier hebben werkende ouders recht op waarvan de kinderen naar de opvang moeten. Er bestaat alleen recht als je werkt of een opleiding volgt voor het vergroten van de kans op werk. De hoogte van de tegemoetkoming is gebaseerd op het aantal uren dat de kinderen naar de opvang gaan. Kinderopvangtoeslag wordt maximaal berekend over een uurtarief van 7,45 euro voor dagopvang. Voor buitenschoolse opvang en voor gastouders gelden er lagere maximale uurtarieven.

Recht op kindgebonden budget

Deze tegemoetkoming heb je recht op als je één of meerdere minderjarige kinderen hebt. Het is eigenlijk een extra tegemoetkoming bovenop de kinderbijslag. De hoogte van de uitkering is weer afhankelijk van het inkomen, je vermogen en de gezinssamenstelling. Een gezin met drie kinderen ontvangt maximaal 201,42 euro per maand. Bij meer dan drie kinderen komt er 24 euro per kind bij. Alleenstaande ouders hebben maximaal recht op 3.101 euro per jaar. Het kindgebonden budget wordt automatisch toegekend, maar het controleren is aan te raden.

Op de website van de Belastingdienst kun je berekenen waar je maandelijks recht op hebt. Ook als je al toeslagen ontvangt is het belangrijk om af en toe te berekenen waar je recht op hebt. Teveel ontvangen bedragen worden namelijk weer teruggevorderd.